fbpx Wybory na kadencję 2016-2020 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wybory na kadencję 2016-2020

Wybory na kadencję 2016-2020

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 września 2019 roku, 9:17

ZEBRANIE WYBORCZE

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
(POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWYCH DOKTORA LUB TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA)

w celu dokonania wyboru:

jednego przedstawiciela grupy do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

trzech przedstawicieli grupy do Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

(WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE)

16 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZ. 10.00 w Audytorium C (II piętro), budynek WPiA UG


W dniu 14 stycznia 2019r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało

dr hab. Marcina Michała Wiszowatego, prof. UG

na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji UG


Kandydat zgłoszony w dniu 7 stycznia 2019r. przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji UG :

dr hab. Michał Wiszowaty, prof. UG


W dniu 7 stycznia 2019 r.
Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało
dra hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG

na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG
 


SPOTKANIE WYBORCZE Z KANDYDATEM NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

ZE SPOŁECZNOŚCIĄ AKADEMICKĄ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


OGŁOSZENIE WYBORCZE


Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 07 STYCZNIA 2019 ROKU


Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 18 GRUDNIA 2018 ROKU


Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 11 GRUDNIA 2018 ROKU


W dniu 30 października 2018r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało

dr hab. Annę Jurkowską - Zeidler, prof. UG

na Prodziekana ds. Studenckich i Nauki Wydziału Prawa i Administracji UG


Kandydat zgłoszony w dniu 22 października 2018r. przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

na Prodziekana ds. Studenckich i Nauki:

dr hab. Anna Jurkowska - Zeidler, prof. UG


 

OGŁOSZENIE WYBORCZE


Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


Zebranie przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie kandydata na prodziekana do spraw studenckich w dniu 25 października 2018 roku


Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 22 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
(POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWYCH DOKTORA LUB TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA)

w celu dokonania wyboru

jednego przedstawiciela grupy do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

na kadencję 2016-2020

(WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE)

16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU O GODZ. 9.00


W dniu 10 maja 2016 r.
Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało
prof. UG, dra hab. Jakuba Stelinę
na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG
na kadencję 2016-2020


W dniu 17 maja 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało
Prodziekanów Wydziału Prawa i Administracji UG
na kadencję 2016-2020:

  • prof. UG, dr hab. Piotra Uziębło na Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych;

  • prof. UG, dr hab. Wojciecha Zalewskiego na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych;

  • prof. UG, dr hab. Oktawiana Nawrota na Prodziekana ds. Studenckich i Nauki.


Kandydaci zgłoszeni na Prodziekanów Wydziału Prawa i Administracji UG na kadencję 2016-2020:

  • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych - prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło;

  • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych - prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski;

  • Prodziekan ds. Studenckich i Nauki - prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot.

 


SPOTKANIE WYBORCZE Z KANDYDATEM NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

ZE SPOŁECZNOŚCIĄ AKADEMICKĄ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


Kandydaci zgłoszeni na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG na kadencję 2016-2020:


Uchwały Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Prawa i Administracji UG:

Uchwała nr 8 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie listy kandydatów na Dziekana WPiA UG

Uchwała nr 7 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu komisji skrutacyjnej do wyboru Dziekana i Prodziekanów WPiA na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 6 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie listy kandydatów na Dziekana WPiA UG

Uchwała nr 5 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie harmonogramu uzupełniających wyborów na Wydziale Prawa i Administracji UG

Uchwała nr 4 z dnia 22 października 2018r.  w sprawie zmiany składu komisji skrutacyjnej do wyboru Dziekana i Prodziekanów WPiA na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 3 z dnia 18 kwietnia  2016r. w sprawie składu komisji skrutacyjnej do wyboru Dziekana i Prodziekanów WPiA na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 2 z dnia 18 kwietnia  2016r. w sprawie listy kandydatów na Dziekana WPiA na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 1 z dnia 11 kwietnia  2016r. w sprawie listy kandydatów na Dziekana WPiA na kadencję 2016-2020


Zgodnie z § 68 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów dokonującego wyboru dziekana i prodziekanów wchodzą wszyscy członkowie rady wydziału.

- Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Prawa i Administracji UG


KALENDARZ WYBORCZY ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  NA KADENCJĘ 2016-2020


Rada Wydziału Prawa i Administracji UG na posiedzeniu w dniu 7 marca 2016r. uchwaliła Kalendraz Wyborczy na kadencję 2016-2020 (Uchwała 24/2016 RW PiA).

Wydziałowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 7 marca 2016 roku dokonała wyboru Pana prof. UG, dr hab Andrzeja Powałowskiego jako Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale PiA na kadencję 2016-2020 i przedstawiła Radzie Wydziału PiA do zatwierdzenia Kalendarz Wyborczy.

Rada Wydziału Prawa i Administracji UG na posiedzeniu w dniu 7 marca 2016r. powołała Wydziałową Komisję Wyborczą.

 


OGŁOSZENIA WYBORCZE


Czwarte posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 17 MAJA 2016 ROKU

Trzecie posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 10 MAJA 2016 ROKU

Drugie posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Pierwsze posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 11 KWIETNIA 2016 ROKU


Ogłoszenie o zebraniu wyborczym pracowników Wydziału Prawa i Administracji

w celu dokonania wyboru przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych do Senatu UG na kadencję 2016-2020

oraz do Rady Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020 - 23 maja 2016 roku


Zebranie przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów

w sprawie wyrażenia zgody na kandydata na prodziekana do spraw studenckich w dniu 12 maja 2016 roku