fbpx Wybory na kadencję 2020-2024 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wybory na kadencję 2020-2024

Wybory na kadencję 2020-2024

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 12:28

OGŁOSZENIE WYBORCZE
 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza dodatkowe wybory do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 w grupach:

 • Rada Dyscypliny Nauki Prawne – profesorowie, profesorowie uczelni
  i doktorzy habilitowani 
  /trzy osoby uzyskały taką samą liczbę głosów; do obsadzenia jest jeden mandat/

   
 • Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne – doktorzy/dwie osoby uzyskały taką samą liczbę głosów; do obsadzenia jest jeden mandat/

   
 • Rada Dyscypliny Pedagogika – doktorzy /dwie osoby uzyskały taką samą liczbę głosów; do obsadzenia jest jeden mandat/

   
 • Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – doktorzy 
  /niezgodność listy obecności z oddanymi głosami;
  do obsadzenia są dwa mandaty/

   
 • Rada Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna
  i Gospodarka Przestrzenna – doktorzy 

  /niezgodność listy obecności z oddanymi głosami;
  do obsadzenia jest jeden mandaty/

   

 

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams 
z wykorzystaniem MS Forms
6 lipca 2020 r.
 w godz. 10:00 – 13:00

Informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 6 lipca odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 14:00 – 17:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.


Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje, iż Rada Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 8 czerwca 2020 r. udzieliła rekomendacji na Dziekana WPiA na kadencję 2020-2024 Panu dr. hab. Wojciechowi Zalewskiemu, prof. UG.

 

W głosowaniu w sprawie udzielenia rekomendacji wzięło udział 60 członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WPiA UG, oddano 60 głosów ważnych, w tym 59 głosów za udzieleniem rekomendacji i 1 głos wstrzymujący.

 

 


OGŁOSZENIE WYBORCZE
 


Wydziałowa Komisja Wyborcza
zamyka listę kandydatów na Dziekana
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


W przewidzianym terminie (25.05 - 1.06.2020 r.) zgłoszony został jeden
kandydat na Dziekana WPiA na kadencję 2020-2024:
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG.

 
 


OGŁOSZENIE WYBORCZE
 


Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza zebranie wyborcze
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
w celu udzielenia rekomendacji kandydatowi lub kandydatom
na Dziekana WPiA na kadencję 2020-2024
Zebranie wyborcze odbędzie się w aplikacji MS Teams (Zespół RPSA WPiA)
z wykorzystaniem MS Forms
w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 12:00


Udział w spotkaniu będzie wymagał zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego,
imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365). Oddawanie głosów będzie możliwe tylko
z poziomu aplikacji MS Teams (Zespół RPSA WPiA). Jeżeli w zebraniu w powyższym terminie weźmie
udział mniej niż 50% członków RPSA WPiA, w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 12.15 odbędzie się
zebranie w drugim terminie. Dla udzielenia rekomendacji kandydatowi lub kandydatom na Dziekana
w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% członków RPSA WPiA.


 

 
    WYBORY 2020-2024
 

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2020-2024

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Sekretarz: dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Członkowie:   dr Marcin Michalak

                        dr Wioletta Niemiec

                        mgr Agnieszka Puchalska

                        mgr Jan Buławski

                        Konrad Peciak

                        Jakub Sobolewski

 

 

 

 
    Zadania Wydziałowej Komisji Wyborczej:
 
 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
   
 2. nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
   
 3. udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.

 

 

 
    Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej:
 

 

 
    Ogłoszenia wyborcze:
 

Wybory czterech przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024:

 

Wybory dwunastu przedstawicieli pracowników będących nauczycielami akademickimi ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024:

 

 
    Otwarcie listy kandydatów na Dziekana
 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Otwiera listę kandydatów na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez przesłanie wypełnionych i zeskanowanych formularzy: zgłoszenia kandydata na Dziekana oraz wyrażenia zgody na kandydowanie do Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej dr hab. Anny Rytel-Warzochy (anna.rytel@prawo.ug.edu.pl).
Zgodnie z § 25 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. prawo zgłaszania kandydata na Dziekana przysługuje każdemu członkowi Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WPiA UG Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 1 czerwca 2020 r.