fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

 Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr Piotr Kitowski

Konsultacje:  poniedziałki 12.15-13.45

W dniu 13 czerwca konsultacje odbędą się o godz. 17.00-18.30.


odbywają się stacjonanrnie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwNDVhZDYtZWI5N...

 

Konsultacje dla studentów zaocznych: 

13. 05. 2022 r. - 10.30-12.00

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje: poniedziałek godz. 10.00 – 11.30

Konsultacje odbywać się będą  stackjonarnie i jednoczesnie w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

12 lipca 2022r. godz. 12:00-13.00  

31 sierpnia 2022r. godz. 12:00-13.00

 

dr Maria Lewandowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

05.07.2022r.  godz. 10.00– 11.00

 29.08.2022r. godz. 10.00 – 11.00

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

06.07.2022r. godz. 12.00 - 13.00

 

Konsultacje odbywaja się stacjonanrnie i jednocześnie mozna kontaktować się telefonicznie 58 523 2904.

 

 

 

 

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr Dawid Michalski

Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams:

wtorek, godz. 18:15-19:45

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

7 lipca  2022r. godz. 10.00-11.00

4 sierpnia  2022r 12.00-13.00

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w pokoju 3079, a także poprzez aplikację MS Teams.

Poniedziałek- 13:00-14:00 oraz 17:00-18:00.

 

Konsultacje w okresie wakcyjnym:

4 lipca  2022r. godz. 9.00 - 10.00

1 sierpnia 2022r.  godz. 9:00-10.00