fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

poniedziałek 17:30-19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZiMTNiYzktOWY1M...

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

czwartek, godz. 17.30-19.00

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w poniedziałki od 18.00 do 19.30

za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W semestrze zimowym 2021/2022 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będą odbywały się w systemie on-line (portal studenta lub kontakt mailowy: izabela.oleksy@ug.edu.pl), w następujących terminach:

 

wtorki, w godz.: 17:00-18:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Szlachetko

Wtorki w godz. 7:30-9:00.

W ostatni czwartek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 18:00-19:30 (w tym tygodniu konsultacje wtorkowe nie odbywają się).

Skype: live:.cid.5b4f66de0f250597

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 18:00-19:30.

UWAGA! Do odwołania konsultacje odbywają się na platformie MsTeams.

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje pod nr tel. 504 159 491 w środy w godz. 10:45-12:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.