fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Izabela Adrych-Brzezińska

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Konsultacje  w okresie wakacyjnym

6 lipca 2022 - godz. 11:45

1 sierpnia 2022 - godz. 11:00

 

 

Informacja dla osób chcących zapisać się na sem z prawa cywilnego (sem. w Katedrze Prawa Cywilnego - prof E. Bagińska)

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Na seminarium z prawa cywilnego  pogłębiamy znajomość doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich ewolucji na tle prawa europejskiego, a dla osób chętnych w porównaniu z innymi porządkami prawnymi. 

Podczas zajęć przez 3 semestry student-seminarzysta zapoznaje się i doskonali metodologię pisania prac naukowych: zaczynamy od referatów, następnie recenzji (artykułów recenzyjnych) monografii z zakresu prawa cywilnego. W kolejnych sem na 5 roku student poznaje sztukę pisania oraz przeglądu orzecznictwa artykułu naukowego, glosy. 

Cześć zajęć (max wymiar zgodnie z regulacjami wewnętrznymi UG) odbywa się online na portalu Mestwin PE, gdzie są umieszczone instrukcje, wskazówki, przykłady i zamieszczane prace semestralne (przeciętnie 2 prace na semestr). Praca własna studenta i aktywność to podstawy oceny.

W ostatnim semestrze celem seminarium jest także pomoc w przygotowaniu do obrony.

mgr Hanna Czerwińska

Konsultacje:

środa godz. 18.30 - 20.00

dr Krzysztof Czub

Konsultacje:

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się w następujących terminach:

- 5 lipca, godz. 11:00 - 12:00,

- 30 sierpnia, godz. 11:00 - 12:00.

mgr Paulina Górna-Lewińska

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w środy , godz. 9.30 - 11.00

Zapraszam do kontaktu poprzez email paulina.gorna-lewinska@ug.edu.pl

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość rozmowy na platformie MS Teams. W celu ustalenia szczegółów spotkania uprzejmie proszę o kontakt emailowy. 

dr Beata J. Kowalczyk

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 NIE ODBYWAJĄ SIĘ Z POWODU URLOPU

 

 

mgr Kinga Konieczna

Konsultacje w czerwcu:

czwartek 9 czerwca - godz. 17.00-18.30

wtorek 14 czerwca - godz. 11.30-13.00

wtorek 21 czerwca - godz. 8.30-10.00

czwartek 30 czerwca - godz. 17.30-19.00

 

Konsultacje w lipcu:

piątek 1 lipca - godz. 10.00-10.45

Konsultacje w sierpniu:

poniedziałek 1 sierpnia - godz. 10.00-10.45

 

 

 

 

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

04.07.2022 r. w godz. 13:00-14:30

30.08.2022 r. w godz. 17:00-18:00

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnie w gabinecie 4031:

4 lipca (poniedziałek) godz. 16.15-17.00

31 sierpnia (środa) godz. 17.00-17.45

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można również napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

poniedziałek 11 lipca 2022 godz. 08:30

środa 31 sierpnia 2022 godz. 08h30

Office hours: 

Monday 11 July 2022 at 11h00

Wednesday 31 August 2022 at 11h00

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałek godz. 13.00 - 14.30

 

Wyjątkowo 13.06 konsultacje:

13.30-15.00

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

W miesiącach letnich konsultacje odbędą się:

- 1 lipca, godzina 17:00-17:45

- 2 sierpnia, godzina 8:00-8:45

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje mgra Dawida Rogozińskiego:

poniedziałek, 13.06 – godz. 10:30 – 11:15

 

w czasie sesji letniej: poniedziałek, 20.06 – godz. 9:15 – 12:00
W czasie konsultacji odbywać się będą kolokwia i zaliczenia w terminie poprawkowym/przywróconym – zapraszam do sali 2003.

 

URLOP WYPOCZYNKOWY – w dniach od 27 czerwca do 15 lipca oraz od 3 do 24 sierpnia 2022 r.

Konsultacje w czasie wakacji letnich:

26 lipca 2022 r. – godz. 10:00 - 10.45

1 sierpnia 2022 – godz.: 10:00 – 10.45

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

14 lipiec (czwartek) godz. 10:00

30 sierpień (wtorek) godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

W dniu 9 maja konsultacje w godz. 14-16:00

Konsultacje:

 

poniedziałek godz. 11:15-13:00

 

 

Dla studentów niestacjonarnych:

5 marca 2022 - godz. 16:10-17:40

23 kwietnia 2022 - 10:15-12:00

21 maja 2022 - 9:15-11:00

 

W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy także poza wyznaczonymi godzinami. Konsultacje także na MS Teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje podczas wakacji letnich

11.07.2022 (poniedziałek) godz. 9.15-10.00

29.08.2022 (poniedziałek) godz. 9.15-10.00

 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się stacjonarnie a po wcześniejszym umówieniu on-line przez aplikację MS Teams.

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

29.07.2022 r. godz. 17.00 - 17.45
01.08.2022 r. godz. 17.00 - 17.45

 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

najbliższe konsultacje 22.06. br. (środa) godz. 11.00 - 12.00 .

(zdalnie: https://join.skype.com/invite/lOar6pMrWKsi)

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

UWAGA:

Z uwagi na wyjazd naukowy konsultacje w czerwcu nie będą się odbywać, pozostaję jednak w kontakcie mailowym.

Zapraszam na konsultacje w wakacje:

8 lipca godz. 11:00-11:45

29 sierpnia godz. godz. 11:00-11:45