fbpx Konsultacje | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konsultacje

Konsultacje

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

poniedziałek godz. 11.00-13.00

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje odbywają się drogą mailową.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową [dawid.rogozinski@ug.edu.pl] i z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających łączenie się w formie telekonferencji (MsTeams) w godzinach wskazanych poniżej, a dla studentów kierunku "Ubezpieczenia. Studia interdyscyplinarne" - również w formie stacjonarnej (w budynkach WZr). 

Konsultacje w semestrze zimowym: wtorki, godz. 17:00 - 18.30 

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

02.10.2021 - godz. 10:00 - 10:45

20.11.2021 - godz. 9:45 - 10:30

19.12.2021 - godz. 10:00 - 10:45

08.01.2021 - godz. 15:00 - 15:45

 

Osoby nieprzypisane do grup, dla których Prowadzący w semestrze zimowym prowadzi zajęcia [tj. Studeinci innych kierunków niż "Ubezpieczenia"] proszone są o uprzedzenie o chęci udziału w konsultacjach drogą mailową na adres: dawid.rogozinski@ug.edu.pl