fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje: czwartek godz. 16.00 - 17.30

Stacjonanrnie z możliwością on-line po wcześniejszym umówieniu.

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

 

dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

 Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023: 

środy 10:30- 12:00 

Konsultacje stacjonarnie w pokoju 3055 lub za pośrednictwem MSTeams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk2YWE4OTMtMTdhZ...

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (w sali 3055):

16.10.2022 r. g. 10:30- 12:00

27.11.2022 r. g. 13:00-14:00

18.12.2022 r. g. 12:30- 14:00

22.01.2022 r. g. 11:00- 12:00. 

 

 

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje:     czwartek godz. 13.15 - 14.45  i w każdy pierwszy piątek m-ca o godz. 17.15 - 18.15

Stacjonarnie i za pomocą MS Teams.

 

1. Konsultacje on-line dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje on-line dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje:   wtorek 15:00-16:30 

W dniu 18 października konsultacje odbywają się wyłącznie zdalnie poprzez kontakt telefoniczny.

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywją się we wtorki w godz. 16.30-18.00

W tygodniu od 14.11 do 18.11.2022 r. konsultacje wyjątkowo odbędą się 16.11.2022 r. (środa) w godz. 16.30-18.00. 

odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

 

 

 

 

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje: wtorki od 17.00 do 18.30

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...