fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje on-line  :

poniedziałek godz. 10.30 - 12.00

W semestrze zimowym  konsultacje odbywają się drogą mailową ( jstelina@prawo.ug.edu.pl )bądź poprzez skype
 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

środa godz. 07.30 - 09.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się przez portal studenta lub mailowo
( jszmit@prawo.ug.edu.pl ) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji!

 

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje odbywają się w następujących terminach:

we wtorki w godz. 9.30 - 10.15

w czwartki w godz. 18.45 - 19.30

 

przez platformę MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afae9e8722fa34342bbf6db9d4...

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Konsultacje we wrześniu na platformie MS teams oraz pod adresem mailowym

 

8.09. 14.00

13.09. 14.00 

20.09. 14.00

27.09. 14.00 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00

dodatkowe konsultacje 16.07. od 12.30 do 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyOWMxZTEtODgxN...
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 17.30 - 19.00.

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 9.30 - 11.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają sią mailowo ( marcin.zieleniecki@ug.edu.pl )