fbpx Małgorzata Dąbkowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Małgorzata Dąbkowska

Małgorzata Dąbkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2003 roku

Małgorzata Dąbkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność i załatwianie sporów w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: dr hab. Jerzy Menkes, prof. SGH, dr hab. Janina Ciechanowicz, prof. UG

Dyplom nr 2222.


Gdańsk, 04 marca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: