fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Najnowsze

Paweł Sut
22 lutego 2021 roku
Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Pawłowi Sutowi z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie...
logo
16 lutego 2021 roku
  Ogłoszono otwarcie naboru na wymianę zagraniczną studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/22. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków i...
logo
16 lutego 2021 roku
W dniu 23.02.2021r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wymianą zagraniczną Erasmus+ w roku akademickim 2021/22. W spotkaniu wezmą udział Prodziekan...
cover
12 lutego 2021 roku
Nakładem wydawnictwa Brill ukazała się monografia pod redakcją Prof. dr. hab. Marka Smolaka i dr. Pawła Kwiatkowskiego pt. „Poznań School of Legal Theory”, stanowiąca podsumowanie...
logo
11 lutego 2021 roku
Z przyjemnością informujemy, że dwa wydziałowe periodyki naukowe: „Financial Law Review” i „Gdańskie Studia Prawnicze” zgodnie z ogłoszonym właśnie nowym wykazem czasopism...
wpia ug
10 lutego 2021 roku
Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu:     KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG Z DNIA 9 LUTEGO 2020 ROKU DOTYCZĄCY ZASAD ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA...