Budynek Wydziału Prawa i Administracji

Wydział

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz informacjami z życia społeczności akademickiej naszego Wydziału.

Działalność naukowa

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naukową naszego Wydziału.

Ogromna ilość książek ułożonych rzędami

Przydatne informacje

Studencka Poradnia Prawna („Poradnia”) funkcjonuje jako jednostka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo została założona w 2002 roku w formie koła naukowego przy Wydziale Prawa i Administracji UG. 

Informacje dotyczące procesów wartościowania systemu kształcenia na Wydziale.

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty.
Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy.