Przydatne informacje

SPP - UG

Studencka Poradnia Prawna („Poradnia”) funkcjonuje jako jednostka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo została założona w 2002 roku w formie koła naukowego przy Wydziale Prawa i Administracji UG. 

Jakość kształcenia

Informacje dotyczące procesów wartościowania systemu kształcenia na Wydziale.

SEA-EU: European University of the Seas

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Włoch, Portugalii oraz Norwegii.
Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy.