fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Najnowsze

okładka FLR
3 grudnia 2021 roku
Z przyjemnością informujemy, że wydziałowy periodyk naukowy: „Financial Law Review” zgodnie z ogłoszonym nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji...
wpia
30 listopada 2021 roku
W dniach 18-19 listopada 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kwestiom wzajemnych powiązań oraz skutków...
wpia ug
29 listopada 2021 roku
Z przyjemnością informujemy, że aż dwóch badaczy z naszego Wydziału zwyciężyło w najnowszej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki na granty naukowe OPUS 21. Warto podkreślić, że była to rekordowa...
wpia ug
24 listopada 2021 roku
W dniu 9.11.2021 r. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG została powołana do grona stałych arbitrów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, w drugiej kadencji tego Sądu. Serdecznie...
foto
24 listopada 2021 roku
Z przyjemnością informujemy, że p. dr hab. Anna Machnikowska, prof UG została wybrana na Przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej. Pani Profesor tym samym kontynuuje pracę, którą podjęła po...
wpia ug
23 listopada 2021 roku
W gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe znalazł się dr Łukasz Cora z Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego. Otrzymał dofinansowanie na...