fbpx Marek Koenner | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marek Koenner

Marek Koenner

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2004 roku

Marek Koenner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Likwidacja upadłościowa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Sławomir Dalka

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Jankowski, dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UMCS

Dyplom nr 2476.


Gdańsk, 06 stycznia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: