fbpx Sławomir Steinborn | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Sławomir Steinborn

Sławomir Steinborn

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 2004 roku

Sławomir Steinborn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formalne porozumienie stron jako czynnik kształtujący wyrok sądu w polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Michał Płachta

Dyplom nr 2392.


Gdańsk, 09 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: