fbpx Malgožata Stvol | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Malgožata Stvol

Malgožata Stvol

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2005 roku

Malgožata Stvol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcje prawne rozliczeń bankowych a proces transferu środków pieniężnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr hab. Eryk Wojciechowski, prof. UAM

Dyplom nr 2621.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: