fbpx Kamil Zeidler | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2006 roku

Kamil Zeidler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawna ochrona dziedzictwa kultury. Studium z teorii państwa i prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Leszek Starosta

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Pruszyński, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 2653.


Gdańsk, 12 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: