fbpx Witold Kajetan Sobczak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Witold Kajetan Sobczak

Witold Kajetan Sobczak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2006 roku

Witold Kajetan Sobczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne aspekty emisji obrazu i dźwięku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Błeszyński, dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. US

Dyplom nr 2735.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: