fbpx Tomasz Sowiński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Sowiński

Tomasz Sowiński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2006 roku

Tomasz Sowiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcyjne prawo - finansowe ubezpieczń emerytalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Urszula Jackowiak

Dyplom nr 2736.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 roku, 15:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: