fbpx Marcin Piotr Kozaczek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marcin Piotr Kozaczek

Marcin Piotr Kozaczek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2007 roku

Marcin Piotr Kozaczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Karnoprawna ochrona wierzytelności bankowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Pikulski

Recenzenci: dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM, dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Dyplom nr 2818.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: