fbpx Marek Chrabkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marek Chrabkowski

Marek Chrabkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2008 roku

Marek Chrabkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Dyplom nr 2903.


Gdańsk, 28 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: