fbpx Sylwia Małgorzata Durczak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Sylwia Małgorzata Durczak

Sylwia Małgorzata Durczak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 marca 2008 roku

Sylwia Małgorzata Durczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyrokowanie w postępowaniu nakazowym w polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, prof. UG, dr hab. Jarosław Warylewski

Dyplom nr 2951.


Gdańsk, 27 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: