fbpx Szymon Pawłowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Szymon Pawłowski

Szymon Pawłowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2008 roku

Szymon Pawłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Europejski System Banków Centralnych w konstytucyjnej strukturze władzy publicznej Wspólnoty Europejskiej, Polski i Niemiec”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UW, dr hab. Marek Zubik

Gdańsk, 30 września 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: