fbpx Filip Daniel Przybylski-Lewandowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Filip Daniel Przybylski-Lewandowski

Filip Daniel Przybylski-Lewandowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2008 roku

Filip Daniel Przybylski-Lewandowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego w sądowym stosowaniu prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Zieliński, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 3023.


Gdańsk, 30 września 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: