fbpx Tomasz Bąkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2008 roku

Tomasz Bąkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. Marian Zdyb, prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Dyplom nr 536.


Gdańsk, 06 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: