fbpx Adam Wiśniewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adam Wiśniewski

Adam Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2009 roku

Adam Wiśniewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, prof. dr hab. Lech Garlicki, prof. dr hab. Cezary Mik, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 561.


Gdańsk, 21 sierpnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: