fbpx Mikołaj Andrzej Pułło | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Mikołaj Andrzej Pułło

Mikołaj Andrzej Pułło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2009 roku

Mikołaj Andrzej Pułło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Związanie organu administracji publicznej własną decyzją w administracyjnym toku instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Lang, prof. UWM, dr hab. Andrzej Kabat

Dyplom nr 3171.


Gdańsk, 11 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: