fbpx Anna Krystyna Rytel-Warzocha | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Krystyna Rytel-Warzocha

Anna Krystyna Rytel-Warzocha

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 listopada 2009 roku

Anna Krystyna Rytel-Warzocha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Andrzej Pułło, dr hab. Mariusz Jabłoński

Dyplom nr 3172.


Gdańsk, 11 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: