fbpx Przemysław Andrzej Panfil | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przemysław Andrzej Panfil

Przemysław Andrzej Panfil

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2010 roku

Przemysław Andrzej Panfil

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Leonard Etel, prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

Dyplom nr 3292.


Gdańsk, 17 września 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: