fbpx Tomasz Feliks Kielbratowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Feliks Kielbratowski

Tomasz Feliks Kielbratowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2010 roku

Tomasz Feliks Kielbratowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Dyplom nr 3329.


Gdańsk, 12 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: