fbpx Agnieszka Skóra | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Agnieszka Skóra

Agnieszka Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2010 roku

Agnieszka Skóra

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Adamiak, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, prof. dr hab. Tadeusz Woś, prof. UW, dr hab. Aleksandra Wiktorowska

Dyplom nr 591.


Gdańsk, 20 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: