fbpx Dominika Tykwińska-Rutkowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dominika Tykwińska-Rutkowska

Dominika Tykwińska-Rutkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

Dominika Tykwińska-Rutkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Cieślak

Dyplom nr 3342.


Gdańsk, 25 lutego 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: