fbpx Tomasz Hubert Widłak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Hubert Widłak

Tomasz Hubert Widłak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2011 roku

Tomasz Hubert Widłak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczność międzynarodowa. Analiza filozoficzno-prawna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

Dyplom nr 3357.


Gdańsk, 04 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: