fbpx Tomasz Tadeusz Koncewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Tadeusz Koncewicz

Tomasz Tadeusz Koncewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2011 roku

Tomasz Tadeusz Koncewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. UWr, dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Dyplom nr 599.


Gdańsk, 05 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: