fbpx Krzysztof Woźniewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Woźniewski

Krzysztof Woźniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2011 roku

Krzysztof Woźniewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne procesowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, prof. UMCS, dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UŚ, dr hab. Kazimierz Zgryzek

Dyplom nr 627.


Gdańsk, 21 października 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: