fbpx Wojciech Kowalski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wojciech Kowalski

Wojciech Kowalski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2011 roku

Wojciech Kowalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Naruszenie prywatnej sfery życia przez prasę - analiza cywilnoprawna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Dyplom nr 3438.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: