fbpx Olga Maria Hołub-Śniadach | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Olga Maria Hołub-Śniadach

Olga Maria Hołub-Śniadach

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2012 roku

Olga Maria Hołub-Śniadach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Idea wspólnoty prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Galster, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 3512.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: