fbpx Paweł Maciej Brzezicki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paweł Maciej Brzezicki

Paweł Maciej Brzezicki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2012 roku

Paweł Maciej Brzezicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komisje biomedyczne. Systemy oceny etyczno-prawnej eksperymentów medycznych w  Polsce i  na  świecie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Tokarczyk, dr hab. Oktawian Nawrot

Dyplom nr 3514.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 9:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: