fbpx Anna Agnieszka Drywa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Agnieszka Drywa

Anna Agnieszka Drywa

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2013 roku

Anna Agnieszka Drywa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sytuacja prawna podatnika w  świetle odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej związanej z  wydaniem niezgodnej z  prawem decyzji podatkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

Recenzenci: prof. UŚ, dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. UKSW, dr hab. Piotr Zapadka

Dyplom nr 3658.


Gdańsk, 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: