fbpx Jarosław Zawrot | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jarosław Zawrot

Jarosław Zawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2013 roku

Jarosław Zawrot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bezstronność sądu - założenia a  ich realizacja w  polskim procesie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Amielańczyk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska, prof. UMCS, dr hab. Andrzej Jakubecki

Dyplom nr 3660.


Gdańsk, 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: