fbpx Tomasz Ryszard Łucki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Ryszard Łucki

Tomasz Ryszard Łucki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 września 2013 roku

Tomasz Ryszard Łucki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Karnoprawna problematyka stalkingu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM, dr hab. Wiesław Pływaczewski

Dyplom nr 3689.


Gdańsk, 23 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: