fbpx Aleksandra Anna Brodecka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Aleksandra Anna Brodecka

Aleksandra Anna Brodecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aleksandra Anna Brodecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekonomiczna analiza prawa. Studium z teorii i filozofii prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Oktawian Dariusz Nawrot, prof. UŁ, dr hab. Bartosz Adam Wojciechowski

Dyplom nr 3730.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: piątek, 23 września 2016 roku, 14:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: