fbpx Paulina Zajadło-Węglarz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paulina Zajadło-Węglarz

Paulina Zajadło-Węglarz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2014 roku

Paulina Zajadło-Węglarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja Responsibility to Protect. Studium z prawa międzynarodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. dr hab. Jerzy Brunon Menkes

Dyplom nr 3768.


Gdańsk, 27 marca 2014 r.

Data publikacji: piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 9:56
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba