fbpx Anna Łunecka-Bartkiewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Łunecka-Bartkiewicz

Anna Łunecka-Bartkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2014 roku

Anna Łunecka-Bartkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Anatomia godności proceduralnej. Standardy europejskie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. UMK, dr hab. Justyna Zofia Maliszewska-Nienartowicz

Dyplom nr 3769.


Gdańsk, 27 marca 2014 r.

Data publikacji: piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 11:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba