fbpx Małgorzata Polkowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Małgorzata Polkowska

Małgorzata Polkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2014 roku

Małgorzata Polkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Leonard Bolesław Łukaszuk, prof. UAM, dr hab.Tadeusz Gadkowski, prof. UŚ, dr hab. Maciej Szpunar

Dyplom nr 754.


Gdańsk, 19 maja 2014 r.

Data publikacji: piątek, 30 maja 2014 roku, 12:34
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 marca 2015 roku, 11:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba