fbpx Izabela Bogumiła Adrych-Brzezińska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Izabela Bogumiła Adrych-Brzezińska

Izabela Bogumiła Adrych-Brzezińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2014 roku

Izabela Bogumiła Adrych-Brzezińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ciężar dowodu w prawie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Mirlena Bagińska

Recenzenci: prof. dr hab. UG, Jerzy Ciszewski, prof. ALK, dr hab. Przemysław Michał Drapała

Dyplom nr 3786.


Gdańsk, 21 maja 2014 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 11:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba