fbpx Maciej Łaga | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maciej Łaga

Maciej Łaga

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2014 roku

Maciej Łaga

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. dr hab. UG, Monika Iwona Tomaszewska, prof. UE, dr hab. Jan Paweł Wojtyła

Dyplom nr 3850.


Gdańsk, 26 listopada 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 14:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba