fbpx Szymon Piotr Szarmach | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Szymon Piotr Szarmach

Szymon Piotr Szarmach

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2014 roku

Szymon Piotr Szarmach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasada swobody umów w transakcjach rynku kapitałowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. KUL, dr hab. Marcin Trzebiatowski

Dyplom nr 3858.


Gdańsk, 16 grudnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 9:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 9:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba