fbpx Dagmara Anna Choraś | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dagmara Anna Choraś

Dagmara Anna Choraś

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2015 roku

Dagmara Anna Choraś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne aspekty stosowania biometrii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. KUL, dr hab. Krzysztof Orzeszyna

Dyplom nr 3876.


Gdańsk, 27 lutego 2015 r.

Data publikacji: środa, 4 marca 2015 roku, 8:19
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba