fbpx Magdalena Joanna Jaś-Nowopolska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Magdalena Joanna Jaś-Nowopolska

Magdalena Joanna Jaś-Nowopolska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2015 roku

Magdalena Joanna Jaś-Nowopolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Recenzenci: dr hab. Anna Maria Dobaczewska, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Dyplom nr 3888.


Gdańsk, 18 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 9:38
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba