fbpx Agnieszka Anna Balmas | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Agnieszka Anna Balmas

Agnieszka Anna Balmas

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2015 roku

Agnieszka Anna Balmas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Regulacja dostępu do wykonywania działalności leczniczej w Polsce

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Michał Grabowski, prof. UEK, dr hab. Filip Grzegorczyk

Dyplom nr 3903.


Gdańsk, 21 maja 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 9:42
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba