fbpx Jakub Henryk Szlachetko | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jakub Henryk Szlachetko

Jakub Henryk Szlachetko

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2015 roku

Jakub Henryk Szlachetko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz, dr hab. Jerzy Piotr Korczak

Dyplom nr 3905.


Gdańsk, 21 maja 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 9:58
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba