fbpx Marcin Michał Wiszowaty | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marcin Michał Wiszowaty

Marcin Michał Wiszowaty

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 2016 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Marcin Michał Wiszowaty

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego.

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Andrzej Skotnicki, dr hab. Marcin Wiącek, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Tadeusz Zubik

Dyplom nr 832.


Gdańsk, 11 marca 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf76.83 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat.pdf1.03 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja.pdf64.54 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram.pdf66.67 KB
Data publikacji: czwartek, 22 października 2015 roku, 12:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 marca 2016 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska